Skip to main content

Missió i objectius

Missió, naturalesa i règim

La Fundació Ernest Morató es va constiituir el desembre de 1994 al municipi de Palafrugell (Girona), seu de la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell, com a fundació privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya. Té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'actuació. La nostra missió és treballar per la investigació, conservació, difusió i promoció del gènere de l'havanera.

Objectius

Els objectius de la Fundació són:

  • Documentar i fomentar la recerca de l'havanera i promoure tot tipus d'iniciatives culturals per dignificar aquest gènerer musical.
  • Gestionar el centre de documentació de l'havanera, la cançó de taverna i la cançó marinera. Conservem, descrivim i difonem fons documentals sobre aquesta música per posar-la a l'abast de tota la societat.            
  • Assessorar i atendre consultes d'investigadors, estudiants i mitjans de comunicació.
  • Difondre  les activitats dels intèrprets d'havaneres.
  • Participar en jornades, simposis i congressos que fomenten l'estudi de la música popular catalana.
  • Promoure i donar suport a iniciatives encaminades a difondre i ampliar els coneixements sobre les havaneres, la cançó marinera i la cançó de taverna.
  • Col·laborar en activitats en els àmbits educatiu i cultural que contribueixen a divulgar el patrimoni cultural de l'havanera a Catalunya.
  • Promoure la creació del Museu de l'Havanera, per a l'exposició pública d'objectes sobre les havaneres i el entorn.

Si en vols saber més, coneix la Fundació a través d'aquest vídeo. Només necessites tres minuts!