Objectiu social

Naturalesa i règim

La Fundació Ernest Morató s'ha constituït com a fundació privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya. Té personalitat jurídica i pròpia i plena capacitat d'actuació.

Objectiu social

Les havaneres s'han convertit, en els últims anys, en un fet cultural de primera magnitud en el marc de la cultura popular catalana. La voluntat de documentar i dignificar la seva història motiva la creació de la Fundació Ernest Morató. L'àmbit de treball de la Fundació és:

  1. Impulsar la investigació de les havaneres en tota la seva extensió, promovent la creació o desenvolupament de museus, exposicions, col·loquis... amb el propòsit de difondre l'havanera i el seu entorn.
  2. Catalogar el material aportat per diversos investigadors i també qualsevol altre tipus de documentació que pugui ser donada a la Fundació.
  3. Recopilar i conservar la documentació manuscrita, sonora, audiovisual i posar-la a l'abast d'estudiosos, músics i cantants.
  4. Promoure la creació del Museu de l'Havanera, per a l'exposició pública d'objectes, estudis, etc, sobre les havaneres i el seu entorn.

Règim econòmic

La Fundació es va dotar en els seus inicis amb l'aportació del Fons Documental Ernest Morató i amb un capital aportat en parts iguals pels Patrons i l'Ajuntament de Palafrugell. Per a la consecució dels seus objectius, la Fundació va necessitar l'aportació econòmica d'entitats privades i públiques interessades en el foment de la cultura.

Mapa d'ubicació

Mapa ubicació Fundació Ernest Morató

Contacteu-nos

Fundació Ernest Morató
Plaça de l'Església, 8, 1r (Can Rosés)
17200 Palafrugell

(+34) 972 61 15 14
funda@fundacioem.com
www.facebook.com/fundacioem