Dimecres, 29 Gener 2020

La Fundació digitalitza més d'un centenar de partitures musicals

La documentació digitalitzada s'ha incorporat en aquest web on ja es poden consultar un miler de partitures. L'any 2019 el portal va registrar més de 15.000 descàrregues

La Fundació ha digitalitzat més d'un centenar de partitures conservades al centre de documentació que custodia, conserva i difon. Les taques de digitalització van iniciar-se el passat mes de setembre i acaben de finalitzar. Després de fer una primera avaluació, identificació i descripció es va procedir a digitalitzar-les utilitzant el programa d'edició FINALE. Les partitures digitalitzades corresponen a peces populars i d'autors cotemporanis com Josep Bastons, José Luis Ortega Monasterio, Antoni Mas o Salvador Dabau i abasten una cronologia que va des de principis del segle XX fins a l'actualitat. Amb la digitalització, la Fundació persegueix garantir la conservació de la documentació i, de manera simultània, facilitar l'accés i la consulta de les partitures.

El centenar de partitures digitalitzades ja s'han incorporat al web de la Fundació des d'on es poden descarregar en format PDF. L'accés a les partitures és obert i gratuït. L'any 2019 el portal va registrar més de 12.620 visites i es van comptabilitzar un total de 15.509 descàrregues de partitures.

Mapa d'ubicació

Mapa ubicació Fundació Ernest Morató

Contacteu-nos

Fundació Ernest Morató
Plaça de l'Església, 8, 1r (Can Rosés)
17200 Palafrugell

(+34) 972 61 15 14
funda@fundacioem.com
www.facebook.com/fundacioem